Tältä sivulta löydät perustietoa urakkasopimuksista. Voit myös ottaa yhteyttä urakkariitoja hoitavaan lakimieheen.

Tietoa urakkasopimuksista

Tältä sivulta löydät perustietoa YSE 1998 ehdoista. Voit myös ottaa yhteyttä rakentamisen juridiikkaa ja urakkasopimusriitoja hoitavaan asianajajaan, jos sinulla on urakkasopimuksiin liittyvä toimeksianto.

Urakkasopimusriidoista aiheutuvat asianajokulut korvataan yleensä yrityksen oikeusturvavakuutuksesta. Valtaosan riidoista saamme sovittua ilman oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Next Prev